Nötkött

Hängmörat kött i låder om 15-30 kg. Hälften färs och hälften renstyckat (inga ben). Ring för beställning. Katarina 070-3482001
Kan även finnas rådjur.